POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu website-urile noastre: desprenoi.upromania.ro, www.upromania.ro, www.vacanteromanesti.ro, www.card-de-masa.ro, www.chequeonline.ro precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către UP ROMÂNIA SRL, societate română cu sediul în Șoseaua Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3, 033094 București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6468/2002, având Cod Unic de Identificare RO14774435 („Societatea” sau „Up România”).

Pentru noi, Up România, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare și rezonabile în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal, precum și în vederea prelucrării acestora în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și exclusiv în scopurile specificate mai jos.

I. Date cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-urilor noastre www.upromania.ro, www.vacanteromanesti.ro, www.card-de-masa.ro, www.chequeonline.ro.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

▪ nume;

▪ adresă de e-mail;

▪ număr de telefon;

▪ denumirea angajatorului și funcția;

▪ informații obținute prin utilizarea de cookie-uri;

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Atunci când ne contactați, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe website-ul Up România, vom colecta datele dumneavoastră de identificare și datele de contact pentru a vă putea răspunde solicitărilor. Vă vom prelucra doar datele cu caracter personal necesare oferirii unui răspuns la solicitările dumneavoastră și bunei administrări a acestora.

Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră implicit, exprimat prin completarea datelor de identificare și/sau de contact în formularele de pe website sau pe care ni le oferiți în mod voluntar atunci când ne contactați în orice alt mod.

De asemenea, vom prelucra date cu caracter personal pentru scopuri statistice și analitice cu privire la traficul de pe website-ul nostru prin utilizarea de cookie-uri. Mai multe informații în acest sens puteți găsi în Politica de cookie-uri: https://upromania.ro/clienti/?action=datePersonale#.

C. Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe durata necesară comunicării și ulterior pentru o perioadă de maxim 6 luni , cu excepția cazului în care ați fost introdus în baza noastră de date ca urmare a stabilirii unei relații comerciale sau dacă ați optat să primiți comunicări comerciale din partea Up România. În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurilor în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

D. Persoane terțe

În prezent, Societatea nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio persoană fizică sau juridică din exteriorul Societății, altfel decât este menționat în prezenta Notă de informare.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite necesare administrării afacerilor, de exemplu, furnizori de soluții IT. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul recrutării

Puteţi aplica pentru o poziţie în cadrul Up România prin utilizarea secţiunii dedicate a website-ului nostru, prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea în format fizic la sediul nostru a aplicaţiei dumneavoastră, precum şi prin intermediul unor agenţii sau platforme de recrutare.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectăm cel puțin următoarele date cu caracter personal necesare în procesul de recrutare, pentru a putea evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul Societății:

▪ date de identificare;

▪ date de contact;

▪ date înscrise în CV-ul transmis de dumneavoastră (incluzând educaţie, experiență profesională, aptitudini, abilităţi, trăsături psihologice, orice informaţe pe care consideraţi important să ne-o comunicați);

▪ rezultatele testelor de competenţe, aptitudini, personalitate;

▪ alte informații pe care le oferiți pe parcursul interviurilor și evaluărilor (dacă este cazul);

▪ profilul profesional determinat de agențiile de recrutare, prin utilizarea de teste de personalitate, psihologice sau de aptitudini, după caz.

Mai mult, în cazul programării unui interviu sau a unei forme de evaluare la sediul nostru, veți fi înregistrat de sistemul de supraveghere video instalat în zonele supravegheate, semnalizate corespunzător.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar, la momentul trimiterii candidaturii dumneavoastră, cât și ulterior, la momentul interviului și/sau al evaluării. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, desfășurarea procesului de recrutare, în lipsa anumitor date necesare acestui proces și solicitate de Societate, date prelucrate în vederea evaluării și încheierii unui contract de muncă, nu este posibilă. De asemenea, colectăm date cu caracter personal necesare recrutării și prin intermediul unor agenții sau platforme de recrutare, în cazul în care ați fost selectat pentru angajare printr-o astfel de platformă.

Colectarea datelor cu caracter personal este limitată la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților de recrutare. Aceste activități legate de desfășurarea procesului de recrutare pot consta în:

▪ evaluarea pregătirii profesionale, experienței și a compatibilității generale în cadrul Societății şi pentru postul dorit;

▪ contactarea cu privire la aplicația dumneavoastră, inclusiv cu privire la posturile care devin disponibile ulterior și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit;

▪ evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care vi s-a adresat sau nu o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată;

▪ orice alte activități care țin de buna administrare a procesului de recrutare, dacă sunt compatibile cu cele menționate.

De asemenea, în scopul asigurării securității în cadrul Societății, supraveghem video punctele de acces în clădire și anumite spații interne, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel că putem prelucra și imaginile video cu dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul verificării pregătirii profesionale, experienței și a compatibilității generale a dumneavoastră în cadrul Societății se realizează în temeiul prefigurării încheierii unui contract, iar dacă veți fi declarat respins în urma procesului de recrutare, vă păstrăm datele pentru o perioadă de 6 luni în baza interesului nostru legitim de a putea răspunde oricăror plângeri sau solicitări formulate în legătură cu desfășurarea procesului de recrutare.

De asemenea, contactarea dumneavoastră ulterioară, în calitate de candidat declarat respins, în vederea informării cu privire la alte oportunități de carieră din cadrul Societății, se realizează doar cu consimțământul dumneavoastră exprimat în acest sens pentru a păstra datele pentru 2 ani de zile.

C. Durata de stocare

Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, pentru stabilirea acesteia luându-se în considerare momentul finalizării procesului de recrutare și interesul legitim al Societății de a păstra datele candidaților respinși pentru eventuala soluționare a unor plângeri sau solicitări formulate. De asemenea, se va ține seama de opțiunea dumneavoastră prin care vă exprimați interesul, în cazul în care nu veți fi recrutat pentru postul avut în vedere, de a mai fi contactat pe viitor pentru a vi se aduce la cunoștință alte oportunități de carieră în cadrul Societății, caz în care vă vom păstra datele pentru o perioadă de 2 ani de la finalizarea procesului de recrutare. În caz contrar, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse la 6 luni de la încetarea procesului de recrutare în urma căruia ați fost declarat respins, dacă nu ați solicitat expres ca datele dumneavoastră să fie păstrate pentru o perioadă mai îndelungată.

În ceea ce privește imaginile video, acestea vor fi șterse după cel mult 30 de zile de la înregistrarea lor, în afara cazului în care Societatea are motive întemeiate de a le păstra o perioadă mai lungă de timp.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

D. Persoane terțe

În prezent, Societatea nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio persoană fizică sau juridică din exteriorul Societății, altfel decât este menționat în prezenta Notă de informare.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite necesare administrării afacerilor, de exemplu, furnizori de soluții IT, inclusiv soluții de contabilitate financiară, furnizori de soluții de management al contactelor etc. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

III. Date cu caracter personal prelucrate în scop de marketing

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

▪ nume;

▪ date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail;

▪ informații colectate prin intermediul cookie-urilor;

▪ locul de muncă și poziția ocupată;

▪ imagini;

▪ opinii cu privire la serviciile Up România.

Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră prin cookie-urile puteți regăsi în Politica de cookie-uri: https://upromania.ro/clienti/?action=datePersonale#.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați:

(i) în mod voluntar, direct de la dumneavoastră, în contextul abonării la comunicări comerciale sau al oferirii unor răspunsuri la sondajele noastre ori prin acceptul publicării unui testimonial cu privire la serviciile Up România,

(ii) din contractele încheiate cu dumneavoastră în calitate de reprezentant al unui partener contractual,

(iii) din surse publice ori

(iv) prin utilizarea unor baze de date profesionale din care faceți parte.

Veți putea fi contactat/ă de către Societate în scop de marketing, în temeiul consimțământului dumneavoastră sau vă putem trimite comunicări comerciale în cazul în care am intrat în posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul unei negocieri sau odată cu plasarea unei comenzi prin intermediul website-ului nostru, în baza interesului nostru legitim de a vă prezenta ulterior produse și servicii similare celor față de care v-ați manifestat inițial interesul. Atât în momentul plasării comenzi, cât și prin fiecare mesaj e-mail în parte, veți avea posibilitatea de a vă dezabona.

În cazul în care aveți calitatea de reprezentant al uneia dintre societățile cu care ne dorim să colaborăm, vă putem colecta datele profesionale de contact fie din contractele încheiate cu societatea pe care o reprezentați, fie din surse publice sau utilizând baze de date profesionale, atunci când încă nu a fost stabilită o relație contractuală, în scopul transmiterii de comunicări comerciale prin e-mail și/sau de mesaje text, care ar putea fi de interes raportat la profilul societății dumneavoastră. În acest sens, ne întemeiem pe interesul nostru legitim, în vederea dezvoltării, menținerii sau, după caz, stabilirii unor relații de business. În același sens, vă putem transmite felicitări sau diverse materiale în contextul sărbătorilor legale sau religioase.

Ne întemeiem pe consimțământul dumneavoastră, în calitate de persoană de contact sau reprezentant al unui partener contractual, pentru a vă contacta în scopul de a ne răspunde la întrebări și sondaje, pentru stabilirea nivelului dumneavoastră de satisfacție, și pentru a asigura permanent îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite de Up România.

Tot în baza consimțământului dumneavoastră prelucrăm imaginea dumneavoastră și testimoniale pentru a le publica pe website-ul nostru, în scopul promovării serviciilor Up România și pentru creșterea încrederii în calitatea acestora.

C. Durata de stocare

Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de comunicări comerciale din partea Societății, noi vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scop de marketing vor fi stocate pe o perioadă de timp de 2 ani, sau, în cazul în care nu sunteți de acord cu primirea mesajelor comerciale, până la momentul retragerii consimțământului, atunci când prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului dumneavoastră. La expirarea perioadei de 2 ani, vă putem solicita din nou consimțământul pentru a vă putea transmite în continuare astfel de mesaje.

În ceea ce privește efectuarea unor sondaje, atunci când acestea conțin date cu caracter personal, vom păstra aceste date pe durata existenței raporturile contractuale între noi și societatea pe care o reprezentați.

Imaginea dumneavoastră și testimonialul vor fi păstrate pe website-ul nostru pentru o perioadă de 2 ani de la momentul la care v-ați dat acordul pentru această prelucrare. Totuși, dacă vă retrageți consimțământul, vom retrage aceste date de pe website și le vom elimina din baza noastră de date.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

D. Persoane terțe

În vederea desfășurării activităților de marketing mai sus menționate, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în numele nostru de către agenții de marketing, servicii de curierat, servicii de cercetare de piaţă, precum și alte societăți similare, care acționează în calitate de persoane împuternicite față de Societate. Cu aceste societăți Up România încheie un acord privind prelucrarea datelor care asigură prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice alt transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

IV. Date cu caracter personal ale beneficiarilor produselor Up România

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

▪ Date de identificare;

▪ Date de contact;

▪ CNP;

▪ Numele de utilizator și parola;

▪ Loc de muncă;

▪ Numărul de zile lucrate.

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizează angajatorul dumneavoastră, necesare în vederea emiterii tichetelor, voucherelor, cardurilor sau a altor produse Up România („Produsele Up România”), precum și date cu caracter personal necesare oferirii unor servicii suplimentare, în funcție de opțiunea angajatorului dumneavoastră, cum ar fi notificarea prin SMS cu privire la tranzacțiile efectuate. De asemenea, în vederea asigurării asistenței beneficiarilor produselor noastre cu privire la utilizarea acestora, vom prelucra și orice alte date pe care ni le puneți la dispoziție în acest scop.

În cazul în care alegeți să utilizați aplicația noastră dedicată beneficiarilor Produselor Up România, care poate fi descărcată de aici sau aici, datele dumneavoastră cu caracter personal utilizate prin intermediul aplicației vor fi prelucrate în conformitate cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a acesteia.

C. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este strict limitată la:

i. Emiterea Produselor Up România de care beneficiați;

ii. Crearea unui cont de utilizator sau transmiterea de notificări cu privire la tranzacțiile efectuate de dumneavoastră, în funcție de opțiunea angajatorului dumneavoastră;

iii. Asistență cu privire la utilizarea Produselor Up România;

Astfel, prelucrăm numele dumneavoastră, datele de contact, CNP-ul, locul de muncă și numărul de zile lucrate în temeiul obligației noastre legale în calitate de emitenți de tichete și/sau vouchere, în vederea realizării și gestionării Produselor Up România de care beneficiați.

În temeiul interesului nostru legitim de a vă oferi o serie de beneficii suplimentare în funcție de opțiunea angajatorului dumneavoastră, vă putem utiliza datele de contact pentru a vă transmite notificări cu privire la tranzacțiile efectuate. În plus, vă putem crea un cont de utilizator și o parolă, pentru ca dumneavoastră să puteți avea acces la sold și la tranzacțiile efectuate.

D. Durata de stocare

Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât beneficiați de Produsele Up România, precum și pentru o perioadă ulterioară, în cazul în care este necesar, pentru soluționarea unor eventuale plângeri sau solicitări formulate.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

E. Persoane terțe

În prezent, Societatea nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio persoană fizică sau juridică din exteriorul Societății, altfel decât a fost menționat în prezenta Notă de informare. Cu toate acestea, afiliații noștri pot avea acces la o serie de date cu caracter personal care vă aparțin, în scopul procesării plăților efectuate utilizând Produsele Up România. În plus, furnizorii pe care îi folosim în realizarea Produselor Up România pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal necesare a fi imprimate pe aceste produse. Cu aceste societăți am încheiat un acord privind prelucrarea datelor care asigură prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

Securitatea datelor cu caracter personal

Deoarece securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante, Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

i. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează.

ii. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit.

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul cu privire la acele activități de prelucrare întemeiate pe consimțământul dumneavoastră, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu privire la acele date cu caracter personal colectate în temeiul unei obligații legale sau în temeiul unui interes legitim al Societății, retragerea consimțământului nu produce niciun efect.

iii. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

iv. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita transmiterea, fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează cu privire la dumneavoastră, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract pe care l-ați încheiat cu Societatea.

v. Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate de Societate, pe baza intereselor sale legitime, în cazul în care drepturile dumneavoastră prevalează asupra intereselor Societății.

În plus, aveți dreptul absolut de a vă opune în ceea ce privește prelucrările realizate de Societate în scop de marketing direct.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare responsabilului Up România cu protecţia datelor, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa noastră, Șoseaua Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3, 033094 București, la numărul de telefon 021.402.82.23 sau la adresa de e-mail gdpr.upromania@upromania.ro. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit/ă de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul și la soluția plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp.

De asemenea, puteți să vă adresați și în mod direct în fața instanțelor de judecată competente.

Modificări ale Notei de informare

Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiune pe website-ul nostru, care o va înlocui pe aceasta.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.